+48 58 342 33 80

Chirurgia ręki

Ortopedia Gdansk - Chirurgia rękiChirurgia ręki jest dyscypliną medyczną skierowaną na leczenie chorób i obrażeń kończyn górnych. Wykształciła się ona w gronie lekarzy ortopedów szczególnie zainteresowanych leczeniem patologii w zakresie ręki. Niewielka początkowo grupa pasjonatów z grona członków Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego zorganizowała się jako jego Sekcja. Z biegiem czasu, wzrostem zainteresowania lekarzy patologią ręki, postępem technicznym i rozwojem naukowym oraz przede wszystkim wzrostem liczby członków Sekcji powołane zostało Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki. Nasi lekarze znajdują się w gronie założycieli  i pozostają aktywnymi członkami Towarzystwa.  

Skomplikowana budowa anatomiczna kończyny górnej i różnorodność jej schorzeń wymaga umiejętności z zakresu wielu specjalności, takich jak ortopedia i traumatologia narządu ruchu, mikrochirurgia, chirurgia naczyniowa, chirurgia plastyczna, a także dyscyplin niezabiegowych jak np. reumatologia.

Leczenie operacyjne w obrębie ręki wymaga od lekarza szczególnych umiejętności manualnych a także cech charakteru - cierpliwości, rozwagi i precyzji w działaniu. Leczenie operacyjne obrażeń i chorób ręki stanowi zasadniczą acz nie jedyną fazę procesu leczenia. Nie sposób pominąć roli leczenia rehabilitacyjnego stanowiącego niezbędne uzupełnienie leczenia ortopedycznego

Ważnym aspektem działalności naszego zespołu lekarskiego jest kwalifikacja i kierowanie chorych z chorobami przewlekłymi czy po zabiegach operacyjnych w zakresie kończyn górnych na rehabilitację. Celem tego leczenia jest poprawa sprawności funkcjonalnej kończyny górnej, czynności ręki.