+48 58 342 33 80

Zespoły uciskowe

Zespoły uciskowe kończyn górnych (neuropatie uciskowe) są jednostkami chorobowymi spowodowanymi uciskiem nerwów - najczęściej dotyczące nerwu pośrodkowego lub łokciowego.

KANAŁ NADGARSTKA

W przypadku nerwu pośrodkowego do ucisku dochodzi najczęściej na poziomie kanału nadgarstka stąd schorzenie przyjęto określać jako zespół kanału nadgarstka lub zespół cieśni nadgarstka, łac. syndroma canals carpalis, ang. car pal tunel syndrome. 

KANAŁ NERWU ŁOKCIOWEGO

W przypadku nerwu łokciowego do ucisku nerwu dochodzi najczęściej w okolicy przyśrodkowej łokcia, w zakresie struktury anatomicznej określanej jako rowek nerwu łokciowego - stąd nazwa choroby: zespół uciskowy rowka nerwu łokciowego, łac. syndroma canalis nervi ulnaris). Druga najczęstsza lokalizacja ucisku nerwu łokciowego to tzw. kanał Guyona na poziomie nadgarstka.

Zespoły te mogą być leczone nieoperacyjnie ale w wielu przypadkach niezbędnym jest leczenie operacyjne.