+48 58 342 33 80

Kręgozmyk

Kręgozmyk (kręgozmyk, kręgozmyk ku przodowi, spondylolisteza, łac. spondylolisthesis) to choroba kręgosłupa polegająca na przemieszczeniu się kręgów względem siebie. Trzon kręgowy zlokalizowany powyżej przemieszcza się ku przodowi w stosunku do kręgu położonego poniżej. Przesunięcie to możliwe jest w przypadku obecności szczeliny (kręgoszczeliny) w zakresie łuku kręgowego stanowiącego tylną część kręgu. Przesunięciu ulega tylko przednia część kręgu natomiast łuk pozostaje w prawidłowej lokalizacji. Odwrotnością kręgozmyku ku przodowi jest rzadziej występujący kręgozmyk ku tyłowi (tyłozmyk kręgowy, retrolisteza łac. retrolisthesis). 

Stopień zaawansowania kręgozmyku ocenia się w procentach wg Meyerdinga:

  • stopień I – przesunięcie mniejsze niż 25%
  • stopień II – przesunięcie w granicach 25-50%
  • stopień III – przesunięcie w granicach 50-75%
  • stopień IV – przesunięcie powyżej 75%
  • spondylolisteza całkowita - utrata styczności kręgów

Większość przypadków kręgozmyku związana jest z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa tzw. kręgozmyk zwyrodnieniowy. Wyodrębniono również kręgozmyk wrodzony oraz wyjątkowo występujący kręgozmyk urazowy. Leczenie kręgozmyku w większości przypadków polega na leczeniu nieoperacyjnym, jednakże jeśli nie uzyska się satysfakcjonującej poprawy - wskazane jest leczenie operacyjne.