+48 58 342 33 80

Choroby wrodzone kręgosłupa

Powstają w trakcie życia płodowego, są rozpoznawalne zaraz po urodzeniu.

Wady wrodzone kręgosłupa mogą być w postaci wrodzonej skoliozy, wrodzonego kręgozmyku kręgosłupa lędźwiowego, kręgów połowicznych w różnych odcinkach kręgosłupa, w przebiegu wrodzonych zaburzeń w obrębie mięśni w kręczu szyi, w chorobie Sprengla - wysokie wrodzone ustawienie łopatki.

Leczenie tych chorób obecnie wykonuje się operacyjnie z dość dobrym skutkiem.