+48 58 342 33 80

Następstwa Urazów

Nasz zespół lekarski prowadzi  zachowawcze leczenie następstw urazów układu kostno stawowego, mięśni, ściegien, kończyny górnej oraz działalność konsultacyjną w tym zakresie. Chorzy wymagający leczenia operacyjnego lub innych zabiegów terapeutycznych poprawiających sprawność funkcjonalną (np. redresji), wykonywanych w znieczuleniu kwalifikowani są do stosownej metody leczenia ambulatoryjnego lub stacjonarnego, szpitalnego.

W przypadkach urazowych, podskórnych - uszkodzeń ścięgien - prowadzimy leczenie zachowawcze poprzez szynowanie; oraz uszkodzeń otwartych - poprzez kwalifikację do operacji w trybie pierwotnie odroczonym (do 3 tygodni od urazu) lub w trybie wtórnym