+48 58 342 33 80

Urazy

Ortopedia Gdansk - UrazyUrazem nazywamy zadziałanie na organizm człowieka czynnika zewnętrznego powodującego uszkodzenia anatomiczne i zaburzenia czynnościowe. Może być to uraz mechaniczny, termiczny, fizyczny, chemiczny, pośredni lub bezpośredni, ostry lub przewlekły. Uraz może być zdarzeniem  jednorazowym lub składać się z licznych urazów o nieznacznym nasileniu tzw. mikrourazów.