+48 58 342 33 80

O nas

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ORTOPEDIA

Grupa pięciu lekarzy, nauczycieli akademickich zatrudnionych w ówczesnej Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Gdańsku zdecydowała się w roku 1999 na zorganizowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ORTOPEDIA.

Ideą nam przyświecającą było zwiększenie możliwości ambulatoryjnych przyjęć i leczenia chorych dotkniętych chorobami oraz po urazach w zakresie ręki i kręgosłupa. Zagadnienia te były bowiem przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania naukowego i zawodowego, lekarskiego.

Zespół lekarski NZOZ ORTOPEDIA od początku składa się wyłącznie z lekarzy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Trzech lekarzy uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych oraz dwóch - doktora nauk medycznych.

Wszyscy lekarze są członkami Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego a czterech także Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.