+48 58 342 33 80

Złamania

Złamaniem kości nazywamy przerwanie ciągłości zdrowej tkanki kostnej na skutek urazu mechanicznego. Istnieje wiele klasyfikacji złamań np. proste i wieloodłamowe, zamknięte i otwarte, śródstawowe i pozastawowe itd.

Złamanie kości powoduje wystąpienie ruchomości patologicznej, często zniesienie czynnej funkcji ruchowej kończyny, uszkodzenie okostnej, wylew krwawy oraz niejednokrotnie uszkodzenie ważnych naczyń krwionośnych, nerwów, mięśni i przyległych stawów. Urazy układu kostno stawowego stały się chorobą cywilizacyjną, bezpośrednio związaną z rozwojem techniki i jej codziennym powiązaniem z aktywnością większości społeczeństwa.