+48 58 342 33 80

Wady postawy

Wadami postawy nazywamy odchylenia od ogólnie przyjętych norm prawidłowej postawy ciała, zmiennej w zależności od wieku, płci i budowy ogólnej.

Zasadnicze znaczenie dla utrzymania właściwej postawy ciała ma okres szkolny i okres pokwitania. Kręgosłup prawidłowy poddawany długotrwałym niefizjologicznym naciskom wytwarza w organizmie człowieka nieprawidłowe postawy.

Jakkolwiek wada postawy ma charakter funkcjonalny, nie występują jeszcze zmiany strukturalne kręgosłupa to zaniedbania w leczeniu mogą spowodować utrwalenie się istniejących wadliwych postaw. Budowa rosnącego układu kostnego dostosowuje  się wadliwej postawy. W przyszłości może to spowodować odległe następstwa -  zmiany zwyrodnieniowe i dolegliwości bólowe z tym związane. W ocenie postawy ciała uwzględnia się nie tylko stan kręgosłupa ale także obręcz barkową, klatkę piersiową, jamę brzuszną i sprawność ruchową stawów kończyn.

Regularna kontrola lekarska i właściwe postępowanie rehabilitacyjne pozwala na uniknięcie zagrożenia.