+48 58 342 33 80

Dr hab. med. Bogusław Baczkowski


Dr hab. med. Bogusław Baczkowski - Kierownik II Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - specjalizuje się w leczeniu dzieci i dorosłych z chorobami i następstwami urazów kończyny górnej.

Wykształcenie:

1977 - Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku
1981 - pierwszy stopień specjalizacji z ortopedii traumatologii narządu ruchu
1984 - tytuł specjalisty w zakresie ortopedii traumatologii narządu ruchu
1986 - stopień naukowy doktora nauk medycznych uhonorowana nagrodą Rektora AM w Gdańsku
1999 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych

Doświadczenie zawodowe:

1977 - 2007 - lekarz i nauczyciel akademicki w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM w Gdańsku
2004 - 2007 - Ordynator Oddziału Chirurgii Ręki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kopernika w Gdańsku 
2007 - 2008 - Kierownik Kliniki Chirurgii Ręki AM w Gdańsku
2009 - 2013 - Profesor Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
od 2014 - pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Kierownik II Kliniki Ortopedii

Dr hab. med. Bogusław Baczkowski posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu dzieci i dorosłych z chorobami i urazami kończyny górnej. Prowadzi leczenie wad wrodzonych, następstw urazów, zniekształceń nabytych, nowotworów i chorób układowych. Z wybitnego doświadczenia operacyjnego Profesora korzystają liczne oddziały chirurgiczne Pomorza. Jest On autorem licznych publikacji i referatów wygłaszanych na posiedzeniach towarzystw naukowych, kongresach organizowanych w Polsce oraz trzykrotnie na Zjazdach Światowych Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki. Jest promotorem 5 prac doktorskich. W okresie swej aktywności był Prezesem Sekcji Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, członkiem Komitetu Redakcyjnego Polish Hand Surgery i Polish Annales of Medicine. 

Dr hab. med. Baczkowski jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.